Úvaly - město v zeleni

Vzpomínkový háj – lesní hřbitov Úvaly

Název projektu – investiční akce Vzpomínkový háj – lesní hřbitov Úvaly
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Projekt je ve fázi studie
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 5 milionů Kč
Předpokládaný termín 2026
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Nově navržený vzpomínkový háj je prostorově provázán se stávajícím
hřbitovem hlavní podélnou osou, která je v dnes půdorysu současného
hřbitova čitelná.Tímto vznikne logický vstup z původní části do nové.

Vzpomínkový háj je navržen jako klidná parkově upravená plocha. V jižní
části je od komunikace oddělen porostem dřevin, který tvoří pohledovou
a hlukovou clonu. Stejným způsobem je vůči soukromému pozemku
ohraničena také východní strana nového hřbitova. Stromy a keře lemují
i současnou hřbitovní zeď. Tyto zelené lemy se směrem k severu
rozvolňují a otevírají pohled dál do krajiny, na vyvýšený horizont se
stromy.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Nově navržený vzpomínkový háj je prostorově provázán se stávajícím
hřbitovem hlavní podélnou osou, která je v dnes půdorysu současného
hřbitova čitelná.Tímto vznikne logický vstup z původní části do nové.

Vzpomínkový háj je navržen jako klidná parkově upravená plocha. V jižní
části je od komunikace oddělen porostem dřevin, který tvoří pohledovou
a hlukovou clonu. Stejným způsobem je vůči soukromému pozemku
ohraničena také východní strana nového hřbitova. Stromy a keře lemují
i současnou hřbitovní zeď. Tyto zelené lemy se směrem k severu
rozvolňují a otevírají pohled dál do krajiny, na vyvýšený horizont se
stromy.

Cesta ve tvaru kruhu je jednoduchým a srozumitelným vyjádřením
koloběhu života. Současně je okružní parkovou cestou, která návštěvníka
provede celým parkem.

Symbol nekonečna se vyvinul z trasování cest. Diagonální část ležaté
osmičky volně vychází a navazuje na příčnou osu parku, která vede
návštěvníka a jeho pohled do otevřené krajiny rámované korunami
stromů. Stáčející se symbol ho však nenechá jít dál, ale vrátí návštěvníka
zpět do parku.

V průniku všech cest pak vzniká centrum. Intimní prostor pod baldachýnem
tvořeným korunami stromů.

Vnitřní části kruhu a ležaté osmičky jsou protkány sítí pěšin. Ty vymezují
dílčí místa pro budoucí umístění hrobů a náhrobků v pravidelném rastru.

Rozpracovanost Projekt je ve fázi studie zpracované ateliérem Šteflovi
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server Ideová studie

Koordinační situace

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name