Zahájení stavby úpravy přechodu Bulharská x I/12 dne 12.10.2020

V pondělí 12. října zahajujeme stavební práce na akci „Úprava stávajícího přechodu pro chodce přes silnici č. I/12,Úvaly, ul. Bulharská“
 
Uvedený přechod propojuje ulici Bulharská s lokalitou Slovany. Předmětem této realizace je výstavba mezilehlého ostrůvku uprostřed vozovky na silnici č. I/12, Úvaly, ul. Bulharská. Zároveň budou upraveny navazující chodníky na přechod pro chodce.
 
Po dobu stavebních prací tzn. od 12.10.2020 bude přechod pro chodce přes silnici č. I/12 v ul. Bulharská, včetně přístupových chodníků na přechod pro chodce zcela uzavřen.
 
Při výstavbě mezilehlého ostrůvku bude silnice č. I/12 nadále průjezdná, bude pouze omezen provoz tím, že oba jízdní pruhy budou zúženy.
 
Tímto prosíme občany, aby využívali pro přechod silnice č. I/12 přechod pro chodce (světelná křižovatka) v ul. Škvorecká (viz příloha).
 
Předpokládaný termín ukončení stavební akce „Úprava stávajícího přechodu pro chodce přes silnici č. I/12, Úvaly, ul. Bulharská“ je cca 2.11.2020.
 
Víme, že se bude jednat o nepříjemné omezení pro chodce, ale výsledkem bude výrazné zvýšení bezpečnosti a komfortu přecházení přes silnici č. I/12 v ul. Bulharská.
 
Náklady akce budou činit cca 650 tisíc Kč, 85% je hrazeno z dotace od SFDI.
 
Petr Borecký, starosta
Petr Matura, vedoucí odboru investic

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name