Počet výsledků pro úřední deska: 177
30. 10. 2018 stránka
 
10. 1. 2024 objednávka
20. 7. 2019 stránka
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ... Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan
20. 7. 2019 stránka
Problematika nabývání, udělování a pozbývání státního občanství České republiky je široká. ... republiky Právní předpis: 1.1.2014 nabyl účinnosti  zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České ... republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). ... Žádost se podává osobně u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele na území České ... ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním
15. 4. 2020 článek
Upozorňujeme , že po dobu  koronavirových opatření  jsou zrušeny úřední hodiny Městské policie a návštěvy
8. 8. 2019 článek
Pamětní deska byla zřízena v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku republiky místním okrašlovacím
26. 7. 2023 článek
Pátrání po osobách Databáze obsahuje záznamy z aktivní pátrací evidence Policie České republiky. ... Bydliště - okres MLADÁ BOLESLAV Nebezpečný NE Ozbrojen NE Nakažlivá nemoc NE Státní příslušnost Česká
16. 3. 2020 článek
Pobočka České pošty na Náměstí Svobody v Úvalech funguje v normálním režimu. ... Pokud se týká samotného doručování zásilek, upřesní režim vedení České pošty během zítřka.
19. 3. 2020 článek
Omezení provozu mezi 10:00 - 12:00 pouze pro občany starší 65 let se týká i pobočky České pošty v Úvalech ... Od čtvrtka 19.3.2020 (tj. ode dneška) přestává Česká pošta přijímat zásilky adresované do následujících ... Od soboty 21.3.2020 ruší Česká pošta víkendový provoz všech poboček! ... Zaměstnanci České pošty v Úvalech by také touto cestou chtěli poděkovat paní Jaroslavě Veselé z Jiráskovy
1 2 3 ... 18 >>