Počet výsledků pro uřední deska: 95
30. 10. 2018 stránka
13. 2. 2020 článek
Město Úvaly a České dráhy v těchto dnech podepsaly smlouvu, kterou město tyto pozemky kupuje za 5,8 mil
8. 8. 2019 článek
Pamětní deska byla zřízena v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku republiky místním okrašlovacím
20. 11. 2019 událost
20. 7. 2019 stránka
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ... Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan
20. 7. 2019 stránka
Problematika nabývání, udělování a pozbývání státního občanství České republiky je široká. ... republiky Právní předpis: 1.1.2014 nabyl účinnosti  zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České ... republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). ... Žádost se podává osobně u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele na území České ... ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním
23. 8. 2018 článek
Projektový záměr Název projektu – investiční akce Stavební úpravy objektu TESKO dům pro základní ... osoba) Odbor investic a dopravy - Riegerova 897, Úvaly Stručný popis Stavební úpravy objektu TESKO
16. 1. 2019 stránka
  Aktuální schválený rozpočet města Úvaly pro rok 2019: Úřední deska ARISweb -
21. 10. 2019 článek
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
3. 12. 2018 stránka
a postupně získává další pozitivní dopad na zkvalitnění služeb, snížení administrativní náročnosti úředníkům ... notifikací pomocí emailů, SMS Zřízení možnosti online plateb městských poplatků Elektronické úřední ... desky v lokalitách Náměstí Arnošta z Pardubic, Poliklinika Úvaly, Nádraží žel.st.: Tyto infopanely slouží ... zveřejňování smluv do ISRS, elektronizaci schvalovacích procesů, rozšíření spisové služby o elektronickou úřadní ... desku.
1 2 3 ... 10 >>