Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2018

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.12.2017 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

 

Od letošního roku dochází ke změně v úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:

  • poplatek se bude hradit 1x ročně
  • dochází ke změně variabilního symbolu u všech poplatníků
  • splatnost poplatku posunuta vždy na 30.4. příslušného roku

(složenky budou doručeny do domácností nejpozději  20.4.)

Výše sazby poplatku zůstává nezměněna a je stejná jako v předchozím roce.

Další změnou pro občana je,  že  již nebudou vydávány roční nálepky na popelnice (Technické služby si označí nádoby svým logem).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ke stažení zde
Ohlášení poplatkové povinnosti  ke stažení zde 
Žádost o přidělení nebo výměnu nádoby na TKO ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name