Úvaly - město v zeleni

Projektová dokumentace a studie

Projektová dokumentace pro územní řízení (leden 2019)
Průvodní zpráva, situační výkresy, dokladová část, průzkumy a rozbory stáhněte zde
Výkresová část stáhněte zde
Vodohospodářské objekty – 1. část stáhněte zde
Vodohospodářské objekty – 2. část stáhněte zde
Aktualizovaná technická průvodka stavby stáhněte zde

 

Hlavní změny oproti stavu ke 30.6.2015

1) přibyly stavby č. 767 zemní val km 8,86 – 9,72 vlevo a č. 768 zemní val km 9,76 – 9,95 vlevo
2) celá komunikace byla snížena oproti původním plánům v terénu o 1 – 1,5 m
3) přejezdová cesta k Donátovi byla rozšířena na 6 metrů
4) bude upraveno odvodnění v oblasti Přišimašského potoka a odvodňovací strouhy

Přehledná situace přeložky I/12 ve stavu k 30.6.2015

zde ke stažení

Hluková studie přeložky I/12 ve stavu ke dni 30.6.2015

zde ke stažení