Úvaly - město v zeleni

Dokumentace pro vypořádání práv subjektů

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů zde

Formuláře ke stažení:

Námitka proti zpracování oú zde

Stížnost na UOOU zde

Žádost o omezení zpracování zde

Žádost o opravu osobních údajů zde

Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům zde

Žádost o výmaz osobních údajů zde

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zde