Dokumenty ke stažení – doprava

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (překop, uzavírka) – zde

Žádost o povolení připojení / úpravy připojení / zrušení připojení sousední nemovitosti / místní komunikace / veřejně přístupné účelové komunikace / – zde 

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh – zde

Operační plán zimní údržby pro rok 2021 – 2022 – zde

Mapa zimní údržby – zde

Zásady a technické podmínky pro realizaci uličních profilů na katastrálním území města Úvaly ke stažení zde

Pokyn starosty města Úvaly k ukončení zimní údržby – zde