Úvaly - město v zeleni

Dokumenty ke stažení – doprava

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (překop, uzavírka) – zde

Žádost o povolení připojení / úpravy připojení / zrušení připojení sousední nemovitosti / místní komunikace / veřejně přístupné účelové komunikace / – zde 

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh – zde

Zásady a technické podmínky pro realizaci uličních profilů na katastrálním území města Úvaly ke stažení zde

Nařízení města Úvaly, kterým se stanoví rozsah a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky na kterých se pro jejich malý dopravní význam, nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ke stažení zde 

Pokyn starostky města Úvaly ke stažení zde

Pokyn starostky města Úvaly k ukončení zimní údržby ke stažení zde