Dokumenty ke stažení – doprava

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (překop, uzavírka) – zde

Žádost o povolení připojení / úpravy připojení / zrušení připojení sousední nemovitosti / místní komunikace / veřejně přístupné účelové komunikace / – zde 

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh – zde

Operační plán zimní údržby pro rok 2021 – 2022 – zde

Mapa zimní údržby – zde

Zásady a technické podmínky pro realizaci uličních profilů na katastrálním území města Úvaly ke stažení zde

Pokyn starosty města Úvaly k ukončení zimní údržby – zde

Nařízení města, kterým se stanoví rozsah , způsob a lhůty odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí po rok 2022 – 2023 ke stažení zde

Pokyn k zahájení zimní údržby pro rok 2022 – 2023 ke stažení zde