Dokumenty ke stažení – doprava

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (překop, uzavírka) – zde

Žádost o povolení připojení / úpravy připojení / zrušení připojení sousední nemovitosti / místní komunikace / veřejně přístupné účelové komunikace / – zde