Úvaly - město v zeleni

Ozelenění ulic – Slovany

Název projektu – investiční akce Ozelenění ulic – Slovany
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Schválena Rámcová smlouva o dílo se společností BonSoft s.r.o., č.usnesení R-386/2021, ze dne 14.9.2021
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 2. etapa ozelenění –  cca 2 605 000,- Kč bez DPH
Předpokládaný termín 2022 – dle rozpočtových možností
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor životního prostředí a územního rozvoje
Stručný popis Předmětem předložené dokumentace je návrh řešení doprovodné zeleně, která navazuje na úpravu místních komunikací.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) 2. etapa:

  1. ulice Srbská
  2. ulice Ruská
  3. ulice Lužická
  4. ulice Chorvatská – jedná se o výsadby nižších, vyšších a půdopokryvných keřů, které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami.

 

Rozpracovanost Dokončeno – 2. etapa podzim 2022
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server Projektová dokumentace ulice Srbská ke stažení zde
Výkres ulice Srbská ke stažení zdeProjektová dokumentace ulice Ruská ke stažení zdeVýkres ulice Ruská ke stažení zdeProjektová dokumentace ulice Lužická ke stažení zdeVýkres ulice Lužická ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Chorvatská ke stažení zde

Výkres ulice Chorvatská ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name