Pohádková cesta lesem za pořádkem – naučná stezka, umístění mobiliáře, herních a cvičebních prvků, k.ú. Úvaly u Prahy

Název projektu – investiční akce

Pohádková cesta lesem za pořádkem – naučná stezka, umístění mobiliáře, herních a cvičebních prvků, k.ú. Úvaly u Prahy

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Schválena žádost o dotaci z PRV MAS Pošembeří  č. usnesení R-70/2019 ze dne 12.3.2019

Schváleno výběrové řízení č. úsnesení R-337/2019 ze dne 28.5.2019

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Celkový náklad investice: 653 900,48 Kč bez DPH

Jedná se o 100% dotaci z Pošembeří, smlouva o dotaci podepsána 20.2.2020

Předpokládaný termín

Realizace v 1. polovině roku 2020

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Pohádková cesta lesem za pořádkem – naučná stezka, umístění mobiliáře, herních a cvičebních prvků

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Lesní pozemky se nachází na severovýchodní straně města Úvaly u Prahy. Jedná se o svažitý členitý
terén na okraji městské zástavby nedaleko centra Úval při pravém břehu říčky Výmoly.
Území je aktivně využíváno místními obyvateli a žáky školy, která se nachází přímo u vstupu do lesa.
Les není vybaven mobiliářem (pouze cca 3 přírodní lavičky) ani jinými prvky pro volný čas.
Dotčené pozemky jsou v majetku Města Úvaly.

Rozpracovanost

dotace přidělena,

10.7.2020 předání a převzetí díla s nedodělky

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace ke stažení zde
Smlouva s dodavatelem ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name