Úvaly - město v zeleni

Přetvoříme Cukrovar v nové společenské centrum města?

Architektonická a urbanistická studie na transformaci části areálu Cukrovaru

Cílem projektu je revitalizace a transformace části původního průmyslového areálu bývalého cukrovaru v moderní společensko-obchodní centrum města. Záměr navazuje na již provedenou studii zpracovanou architektonickým studiem Headhand v roce 2012. Tato studie původně pracovala s celým areálem Cukrovaru, v průběhu let se však ukázalo, že privatizace jednotlivých částí areálu městem v letech 1990 – 2006 roztříštila celé území natolik, že dnes již není prakticky možné území scelit – chybí k tomu potřebná vůle vlastníků jednotlivých částí areálu.

Rada města proto v roce 2020 zadala městskému architektovi panu Davidu Krausovi zadání, aby vytvořil architektonickou studii, která nastíní, jak využít zbývající nemovitosti města v této lokalitě tak, aby bylo možné z dané lokality, která má velmi atraktivní polohu, vytvořit další společenské, obchodní a obytné centrum města.

Název projektu – developerského záměru Cukrovar – transformace části areálu
Stručný popis Řešené území se nachází v lokalitě bývalého cukrovaru a je tvořeno pozemky ve vlastnictví Města Úvaly – parc.č. 299/1, 300, 307/4, 363, 364, 368 a 369/2, všechny k.ú. Úvaly u Prahy.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …) Areál Cukrovaru je dnes nesourodou směsicí staveb určených pro bydlení, ladem ležících ploch, výrobních a obchodních areálů, celkově se však jedná o místo, které nedotváří charakter města Úvaly tak, jak by mohlo a než by jej rozvíjelo, tak je spíše brzdou okolí.

Cílem projektu je proto revitalizace a transformace části původního průmyslového areálu bývalého cukrovaru v moderní společensko-obchodní centrum města. Záměr navazuje na již provedenou studii zpracovanou architektonickým studiem Headhand v roce 2012. Tato studie původně pracovala s celým areálem Cukrovaru, v průběhu let se však ukázalo, že nepovedená a nekoncepční privatizace jednotlivých částí areálu městem v letech 1990 – 2006 roztříštila celé území natolik, že dnes již není prakticky možné území scelit – chybí k tomu potřebná vůle vlastníků jednotlivých částí areálu.

Rada města proto v roce 2020 zadala městskému architektovi panu Davidu Krausovi zadání, aby vytvořil architektonickou studii, která nastíní, jak využít zbývající nemovitosti města v této lokalitě tak, aby bylo možné z dané lokality, která má velmi atraktivní polohu, vytvořit další společenské, obchodní a obytné centrum města.

V lokalitě by měla vzniknout zóna s 68 byty, kulturním a obchodním centrem a objektem střední školy.

Parkování v klidu bude zajištěno v rámci areálu na vymezených pozemcích jednotlivých domů a v podzemních garážích. Splašková kanalizace bude využívat stávající stokovou síť. Dešťové vody budou řešeny vsakem v místě.

Rozpracovanost Zpracována architektonicko urbanistická studie
Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server Architektonicko urbanistická studie zde ke stažení

      

 

 

    • Tak je to návrh městského architekta v rámci studie možné přestavby Cukrovaru. A měl vzbudit diskusi, což se i díky návrhu výškové budovy podařilo. A jestli tam něco takového vznikne? Nevím. Záleží to od toho, jak se budou odvíjet další jednání s případnými investory, jak přestavbu přijme veřejnost a od toho, jak případně kvalitní nová architektura bude. Rozhodně to není o tom, že by se něco podobného stavělo zítra, ale vizi toho, kam s územím Cukrovaru dál, je třeba mít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name