Rozpočet města 2016

Návrh rozpočtu 2016 vychází z rozpočtových opatření č. 5/ 2015, z čerpání dotací a realizací akcí spojených s dotacemi a rozpočtového výhledu.

Návrh příjmů je sestaven z příjmů RUD a to ve výši 63 500 000,- Kč, 10 963 000,-Kč jsou běžné poplatky a to pol.1339 – 1361, 1511 daň z nemovitosti ve výši 6 800 000,-, pohledávka 100 000,- splátka půjčky od TJ Sokol, položky třídy 4 jsou dotace na provoz obce 4112, 4121 jsou příjmy od obcí za činnosti PS a MP. Dalšími významnými příjmy jsou položky třídy 2, a to nájmy, služby, pronájmy pozemků.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty položky třídy 8 a to předpokládaný zůstatek z roku 2015 ve výši 24 000 000,- Kč a zůstatek z daně z nemovitosti 5 000 000,-Kč. Celkové příjmy činí 133 803 610,- Kč.

Návrh neinvestičních výdajů tř. 5 je sestaven z mzdových nákladů s povinnými odvody celkem 28 457 666,- Kč, provozní výdaje celkem 52 244 339,- Kč, z toho položky 5169 12 430 500,- Kč, položka 5171 8 331 000,-Kč, neinvestiční příspěvky PO 14 257 000,- Kč, úroky z úvěru 2 843 000. Neinvestiční výdaje činí celkem 83 545 005,- Kč. Návrh investičních výdajů tř. 6 ve výši 39 350 605,- Kč celkem. Nejvyšší náklady jsou na položce 6121 a to na 3613 nebyty 5 000 000,- Kč, silnice 2212 14 550 000,- Kč, a kanalizace 2321 ve výši 1 890 000,- Kč. Dále bude pokračovat výkup pozemků v rozpočtu naplánováno za 5 355 000,- Kč. Investiční příspěvek 6351 ve výši 2 270 000,- Kč pro TS Úvaly, neinvestiční příspěvek 8 000 000,Kč(zahrnut v položce 5331 s ostatními PO). Další součástí rozpočtu 2016 je třída 8 a to splátka úvěru ve výši 10 908 000,- Kč. Podrobný rozpis rozpočtu TS Úvaly je přiložen v materiálu. Celkové výdaje činí 133 803 610,- Kč. Při sestavování rozpočtu byly použity finanční prostředky z předchozích let.

Rozpočet 2016 zde

 

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name