Rozpočet města 2017

Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 154 493 549,- Kč. Rozpočet je předkládán s použitím prostředků z roku 2016 ve výši 27 000 000,- Kč. Z celkového pohledu je rozpočet zaměřen 1. na rozvoj školství ve městě, to znamená zřízené příspěvkové organizace, tři školské a příspěvkovou organizaci Technické služby města Úvaly (celkem 17,5 mil.) 2. na opravu a rekonstrukci silnic a chodníků 2212/6121,5171 3. na opravu a rekonstrukci bytového fondu , DPS 3612/77/6121 4. na opravu, rekonstrukci a dovybudování kanalizačního a vodovodního řadu 4. na splátky úvěru a příspěvku na vodovod Káraný.

Návrh rozpočtu ve výdajích je možné rozdělit na tři části.

Běžné výdaje, neinvestiční, kde jednu část tvoří mzdové prostředky ve výši 29 749 904,- Kč, další část jsou provozní výdaje ve výši 70 723 233,- Kč, v nichž jsou zahrnuty i příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací ve výši 17 450 000,- Kč, dále pak položky 5169 a 5171 ve výši celkem 31 000 000,- Kč, příspěvek na splátku úvěru 1 500 000,- Svazku obcí Úvalsko.

Další částí výdajů jsou splátky úroků z úvěru a to ve výši 1 455 000,- Kč a samotné splátky úvěrů ve výši 11 409 092,- Kč.

Poslední částí výdajů jsou investice a to v celkové výši 38 260 407,- Kč, z toho 3 700 000,- činí investiční příspěvek PO Technické služby města Úvaly. Celkové náklady na Technické služby činí tj. příspěvek pro PO 14 600 000,- Kč.

Příjmy návrhu rozpočtu jsou tvořeny z RUD a to výši 72 600 000,- Kč, daň z nemovitosti 7 400 000,- Kč, příspěvky na infrastrukturu ve výši 12 000 000,-Kč, příspěvek SR na provoz 7 480 000,- Kč, běžné příjmy z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši 7 256 000,- Kč.

 

rozpočet 2017 ke stažení zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name