Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
25.03.2015 Licenční smlouva o veřejném provozování OSA – - koncert I. Budweiserová
30/2015
1 332,00 Město Úvaly
OSA,o.s.
25.03.2015 Kupní smlouva - pozemek parc. č. 1550 Úvaly
31/2015
338 246,40 Město Úvaly
Ing. Ondřej Páleníček
25.03.2015 Smlouva o dílo - Zpracování studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině
32/2015
1 000 000,00 Město Úvaly
HG partner s.r.o.
25.03.2015 Darovací smlouva - pozemek 3399/85
33/2015
0,00 Město Úvaly
Jiří Tourek
25.03.2015 Dodatek č. 8 - ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na r. 2010 - 2019 ( linka PID 423)
27/2015
0,00 Město Úvaly
ROP Střední čechy
25.03.2015 Dodatek č. 9 - ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na r. 2010 - 2019 ( linka PID 484)
28/2015
0,00 Město Úvaly
ROPID Regionální organizátor PID
25.03.2015 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Zateplení objektu MÚ Arnošta z Pardubic 95
29/2015
2 605 042,60 Město Úvaly
SFŽP ČR
25.03.2015 Dodatek č. 8 - ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na r. 2010 - 2019 ( linka PID 423)
27/2015
0,00 Město Úvaly
ROP Střední čechy
25.03.2015 Dodatek č. 9 - ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na r. 2010 - 2019 ( linka PID 484)
28/2015
0,00 Město Úvaly
ROPID Regionální organizátor PID
25.03.2015 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Zateplení objektu MÚ Arnošta z Pardubic 95
29/2015
2 605 042,60 Město Úvaly
SFŽP ČR