Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.06.2014 Smlouva o dílo - Vedení a provádění agendy , dotace ve vazbě na REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.
77/2014
5 000,00 Město Úvaly
Ing. Dana Brajerová
06.06.2014 Smlouva o dílo - Údržba střechy školní jídelny 300,- Kč/hod.
67/2014
0,00 Město Úvaly
Oldřich Bakos
06.06.2014 Smlouva o nájmu - část nebyt. prostor čp. 527 Úvaly
78/2014
2 000,00 Město Úvaly
Dana Kobrlová
06.06.2014 Dohoda o zániku nájmu - Byt čp1347
68/2014
0,00 Město Úvaly
Bednarčíková Petra
06.06.2014 Smlouva o výpůjče - viz popis předmětu
69/2014
0,00 Město Úvaly
MPSV
06.06.2014 Licenční smlouva - veřejné provozování hudebních děl
70/2014
3 148,00 Město Úvaly
OSA,o.s.
06.06.2014 Smlouva o zřízení VB - VB právo zřízení užívání ,oprav a údřžby,chůze,jízdy parc. č. 3235/135 k.ú. Úvaly
71/2014
35 000,00 Město Úvaly
Ing. Šajbidor Klement, Šajbidorová Eva
06.06.2014 darovací smlouva - dar - Bezpečná sobota
72/2014
1 000,00 Město Úvaly
HG partner s.r.o.
06.06.2014 Smlouva o dílo - Opravy nátěrů venkovní strany oken DPS Úvaly
73/2014
196 953,00 Město Úvaly
Profi Color s.r.o.
06.06.2014 Pojištění odpovědnosti - právnických osob zvýšení zákl. pojištění , sublimitů
74/2014
77 999,00 Město Úvaly
Česká pojišťovna a.s.