Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
17.03.2015 Smlouva o dílo - realizace povodňových opatření Úvaly 1. dílčí část " Lokální výstražný a varovný systém"
183/2014
3 585 203,00 Město Úvaly
TELMO a.s.
17.03.2015 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 - změna
184/2014
0,00 Město Úvaly
NOWASTAV a.s.
17.03.2015 Smlouva o dílo - sanace kanalizace bezvýkopovou technologií lokalita Úvaly Horoušánky
26/2015
650 242,00 Město Úvaly
B M H spol. s.r.o.
17.03.2015 Smouva o dílo - Zasakovací pás Horoušany
185/2014
1 730 636,10 Město Úvaly
NOWASTAV a.s.
17.03.2015 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 - změna podmínek
186/2014
0,00 Město Úvaly
.A.S.A., spol. s r.o.
17.03.2015 Dodatek. č. 1 SOD - Změna čl. IV
22/2015
0,00 Město Úvaly
ENVIPARTNER,s.r.o.
17.03.2015 Smlouva o zápůjčce dat - Poskytnutí dat zpracování "Digitálního povodňového plánu"
23/2015
0,00 Město Úvaly
ENVIPARTNER,s.r.o.
17.03.2015 Smlouva o poskytování poradenských služeb - organizační a věčné zajištění zadávacího řízení
24/2015
100 000,00 Město Úvaly
eNovation s.r.o.
17.03.2015 Dodatek č. 1 k SOD - Změna předmětu díla , snížení ceny
25/2015
16 316 791,00 Město Úvaly
DOMISTAV CZ a.s.
17.03.2015 Smlouva o dílo - sanace kanalizace bezvýkopovou technologií lokalita Úvaly Horoušánky
26/2015
650 242,00 Město Úvaly
B M H spol. s.r.o.