Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
30.05.2014 Smlouva o zřízení služebnosti - komunikační vedení na parc. 534/1 a 6 Úvaly
79/2014
35 750,00 Město Úvaly
telefónica Czech Republic , a.s.
07.05.2014 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - pozemky 281/1 k.ú. Úvaly
65/2014
1 684,50 Město Úvaly
Ing. Miroslav Štefan
07.05.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene , služebnost - zřízení a provozování vodovodu a splaškové kanalizace poz. 276/1 k.ú. Úvaly
53/2014
100,00 Město Úvaly
Město Úvaly
07.05.2014 Dohoda - použití místností - volby do EP
54/2014
4 500,00 Město Úvaly
MDDM Úvaly
07.05.2014 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu
55/2014
0,00 Město Úvaly
RWE GasNet, s.r.o
07.05.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene , služebnost - provozování plynárenského zažízení poz. 2488 Úvaly
57/2014
500,00 Město Úvaly
RWE GasNet, s.r.o
07.05.2014 Slouva o dílo - revize plynového zařízení,prohlídky kotelen vč. plyn zařízení a servis v obj. města
58/2014
157 106,00 Město Úvaly
Unigaz servis s.r.o.
07.05.2014 Smlouva o nájmu nemovitosti - 1np.,2np. podzemní podlaží pozemky čp.203 - provoz hlídacího a volnočasového centra
59/2014
40 549,00 Město Úvaly
Dagmar Weissgärber
07.05.2014 Dohoda o použití místnosti a vybavení - volby do EP
60/2014
4 500,00 Město Úvaly
MDDM Úvaly
07.05.2014 Smlouva o nájmu nemovitosí - nájem poz. 3462/1,3462/2,3462/3 manipulační odstavné plochy pro osobní vozidla
61/2014
13 000,00 Město Úvaly
Petra Veselá