Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
20.02.2014 Smlouva o nájmu pozemku - Nájem pozemku č. 3072/1 k.ú. Úvaly
31/2014
4 500,00 Město Úvaly
Ivan Rabel
20.02.2014 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - dotace z Programu rozvoje venkova ČR - úprava lesních cest a přilehlého okolí
32/2014
1 274 650,00 Město Úvaly
Státní zemědělský intervenční fond
20.02.2014 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemky LV 60000 k.ú. Úvaly
33/2014
0,00 Město Úvaly
ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.02.2014 Dodatek k nájemní smlouvě - Změna místa pro instalaci stojanu pro prodej stolní vody
23/2014
1 600,00 Město Úvaly
Miroslav Petružálek sdružení
11.02.2014 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu - příprava a provozování objektu městského koupaliště v sezóně 2014
24/2014
0,00 Město Úvaly
Pavel Polák
11.02.2014 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu - nebytové prostory služebna PČR
27/2014
1,00 Město Úvaly
KŘ Policie Stč. kraje
11.02.2014 Pojistná smlouva - Zabezpečení čp. 65
28/2014
1 373,00 Město Úvaly
Česká pojišťovna a.s.
11.02.2014 Servisní smlouva - údržba výtahového zažízení v objektech MŠ Kollárova
29/2014
0,00 Město Úvaly
Schindler CZ a.s.
11.02.2014 Darovací smlouva - DS na pozemky 3841/126,3841/129,3841/135
18/2014
0,00 Město Úvaly
Ivan Rabel
11.02.2014 Dodatek č. 3 ke SOD - dodávky a vícepráce čp. 65
19/2014
1 048 625,00 Město Úvaly
Pozemstav Prostějov,a.s.