Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16.02.2015 Smlouva o dílo - Zateplení objektu čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic"
3/2015
3 375 883,00 Město Úvaly
LANGERONE,SE
16.02.2015 Dodatek č. 1 na rok 2015 - Smlouva o výkupu elektřiny fotovoltatická elektrárna nám. Arnošta z Pardubic
4/2015
0,00 Město Úvaly
ČEZ Prodej, s.r.o.
16.02.2015 Smlouva o dílo - zabezpečení projekční činnosti "Rekonstrukce komunikace ulice Bulharská"
5/2015
423 500,00 Město Úvaly
Ing. Tomáš Hocke
16.02.2015 Smlouva o nájmu - zařízení pro měření rychlosti ( cena viz ustanovení IV. Smlouvy )
6/2015
0,00 Město Úvaly
Gornex s.r.o.
16.02.2015 Smlouva o dílo - Zateplení objektu 897 Riegerova
7/2015
9 058 098,00 Město Úvaly
LANGERONE,SE
16.02.2015 Smlouva o nájmu - nebytové prostory čp 844 Jiráskova
8/2015
11 400,00 Město Úvaly
Josef Ajgl
16.02.2015 Smlouva o dílo - Poskytování poradenských služeb
9/2015
109 505,00 Město Úvaly
eNovation s.r.o.
16.02.2015 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o dílo ( lhůta dokončení stavby )
11/2015
0,00 Město Úvaly
DOMISTAV CZ a.s.
16.02.2015 Nájemní smlouva - část pozemku 3088/3 k.ú. Úvaly o výměře 33 m2
182/2014
500,00 Město Úvaly
ČR Státní pozemkový úřad
16.02.2015 Dodatek č. 6 - ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ( ustanovení o ceně nájmu)
1/2015
1,00 Město Úvaly
ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje