Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
18.04.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pozemek 3237/7 Úvaly
47/2014
12 500,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
18.04.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - Věcné břemeno poz. p.p.č. 276/1 pozemková služebnost zřízení a provozování STL plynovodu ,opravy a údržba
48/2014
29 730,00 Město Úvaly
Správa železniční a dopravní cesty ,státní organizace
18.04.2014 Smlouva o dílo zpracování PD - Dílčí rekonstrukce haly č. 3 v areálu MěÚ Úvaly Riegerova 879
49/2014
198 500,00 Město Úvaly
RVA architects s.r.o.
18.04.2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu - VB služebnost a smlouva o právu provést stavbu Úvaly Rumunská kNN č.p. 369/1
50/2014
6 500,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
18.03.2014 Smlouva o budoucí smlouvě - o zřízení VB a souhlasu se zřízením stavby Úvaly kanalizace VO9 a ul. Barákova
40/2014
0,00 Město Úvaly
RWE GasNet, s.r.o
18.03.2014 Servisní smlouva - Zajištění kompletního servisz invalidní plošiny DOMUSLIFT v čp. 65
34/2014
2 100,00 Město Úvaly
Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
18.03.2014 Smlouva o zajištění přeložky plyn. zařízení a úhradě nákladů souvisejících - Přeložka plyn. zařízení dopojení 3 ks přípojek u. Barákova
35/2014
0,00 Město Úvaly
RWE Distribuční služby,s.r.o.
18.03.2014 Dohoda o umístění stavby - umístění stavby vodovodního řadu a umístění vodovodní přípojky
36/2014
0,00 Město Úvaly
Martinovský Petr
18.03.2014 Dohoda o zániku nájmu - nebytové prostory čp. 18
37/2014
0,00 Město Úvaly
Růžena Bartošková
18.03.2014 Smlouva o budoucí smlouvě - Nájemní smlouva nebyt. prostory čp. 203
38/2014
35 549,00 Město Úvaly
Dagmar Weissgärber