Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16.07.2015 Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o roznášce materiálů
128/2015
0,00 Město Úvaly
Česká pošta s.p.
16.07.2015 Dodatek č. 1 k SOD - dodatek projekčních prací
129/2015
35 090,00 Město Úvaly
Ing. Tomáš Hocke
16.07.2015 Darovací smlouva - defibrilátor
119/2015
10 000,00 Město Úvaly
Krutský spol.s.r.o.
16.07.2015 Smlouva o dílo - VO Úvaly lokalita Horoušánky
130/2015
142 750,00 Město Úvaly
AZ elektroprojekce s.r.o.
16.07.2015 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - změna výše nájmu
120/2015
15 741,92 Město Úvaly
Agrochemický podnik Mstětice
16.07.2015 Smlouva o dílo - údržba střechy ŠJ Úvaly čp. 7
121/2015
0,00 Město Úvaly
Bakos Matěj
16.07.2015 Pojistná smlouva - Rozhledna na Vinici
122/2015
9 577,00 Město Úvaly
Česká pojišťovna a.s.
16.07.2015 Pojistná smlouva - Majetek MŠ Cukrovar
123/2015
22 256,00 Město Úvaly
Česká pojišťovna a.s.
14.07.2015 Smlouva o nájmu - pronájem pozemků 304 a 303/2 Úvaly
233/2015
1 000,00 Město Úvaly
STRABAG Rail a.s.
29.06.2015 Kupní smlouva - pozemky
113/2015
8 112,00 Město Úvaly
Olga Hrubá