Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
15.12.2014 Nájemní smlouva - nájem oddělené části nebyt. prostor č.p. 1570 ( poskytování zdr. péče - dispečink )
163/2014
2 220,00 Město Úvaly
DOMIMED,s.r.o.
15.12.2014 Smlouva - Zprostředkování a realizace hudebně zábavného kulturního pořadu
161/2014
15 000,00 Město Úvaly
UA EX OFFO Hana Burgetová
15.12.2014 Smlouva o výpůjčce - výpůjčka motocykl BMW R850 v policejní úpravě
162/2014
0,00 Město Úvaly
Motoklub PČR
19.11.2014 Smlouva o dílo - Přeložka dešťové kanalizace Smetanova ulice
156/2014
1 625 015,86 Město Úvaly
VOKA CL s.r.o.
19.11.2014 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - Chodník podél silnice II/101 v úseku ul. Klánovická - Purkyňova a přisvětlený chodník pro chodce a instalace měření rychlosti ul. Jirenská
157/2014
0,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
19.11.2014 Smlouva o dílo - Realizace protipovodňových opatření 2 dílčí část Digitalizace povodňového plánu
158/2014
78 045,00 Město Úvaly
ENVIPARTNER,s.r.o.
19.11.2014 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - pronájem nebyt. prostoru čp. 897 Riegerova ul.
159/2014
0,00 Město Úvaly
ZUŠ Český brod
19.11.2014 Darovací smlouva - úhrada nákladů spojených s vydáním knihy "Historie úvalské kopané "
160/2014
5 000,00 Město Úvaly
Miloš Ulrich
04.11.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS - přípojka IS pro RD na poz. 3841/58 Úvaly
152/2014
2 500,00 Město Úvaly
Milan a Ing. Jana Švihlovi
04.11.2014 Dodatek č. 2 - ke smlouvě o uzavření bud. smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu Úvaly kNN ul. Štefánikova,Raisova,Švermova Hakenova a Palackého
153/2014
1 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.