Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
04.11.2014 Dodatek č. 2 - ke smlouvě o uzavření bud. smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu Úvaly kNN ul. Štefánikova,Raisova,Švermova Hakenova a Palackého
153/2014
1 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
04.11.2014 Darovací smlouvy - účelově vázány na výstavbu VO lokalita Hodov
154/2014
80 000,00 Město Úvaly
Lokalita Hodov
04.11.2014 Dodatek č. 1 NS a Smlouva o pachtu - pozemnek 287 vodní nádrž umělá Fabrák
155/2014
1,00 Město Úvaly
ČRS MO Úvaly
04.11.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS - Přípojka inž. sítí pro RD na parc. 3841/184 Úvaly
151/2014
500,00 Město Úvaly
Ješko Marian
29.10.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost TS Škola 560545
146/2014
6 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
29.10.2014 Smlouva o poskytnutí finančního daru - úhrada nákladů IRONMAN World Championship
147/2014
10 000,00 Město Úvaly
Ing. Ondřej Teplý
29.10.2014 Dodatek č. 3 k SOD ze dne 13.3.2008 - Navýšení nákladu "Život Úval"
148/2014
0,00 Město Úvaly
Tiskárna Úvaly ,spol.s.r.o.
29.10.2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - z rozpočtu Středočeského kraje ze SHF v rámci temat. zadání Sociální oblast automobil pro Pečovatelskou službu
149/2014
240 000,00 Město Úvaly
Středočeský kraj
29.10.2014 Kupní smlouva a Smlouva o depozitní úschově - pozemek 299/10 k.ú. Úvaly
150/2014
1 112 000,00 Město Úvaly
ALMECO s.r.o.
15.10.2014 Rámcová smlouva - Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren a kopírek
145/2014
0,00 Město Úvaly
Aleš Kadeřábek