Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
17.03.2015 Smlouva o dílo - sanace kanalizace bezvýkopovou technologií lokalita Úvaly Horoušánky
26/2015
650 242,00 Město Úvaly
B M H spol. s.r.o.
02.03.2015 Kupní smlouva - nemovitosti a pozemky LV 1921 k.ú. Úvaly čp. 12
21/2015
11 200 000,00 Město Úvaly
Ing. Miroslav Štefan
02.03.2015 nevýhradní licenční smlouva - užití Základní báze geografických dat (ZABAGED) a databáze geografických jmen GEONAMES
17/2015
3 940,00 Město Úvaly
ČR - Zeměměřičský úřad
02.03.2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Změna textu v odst. 51.1.1 Smlouvy o dílo
18/2015
90 767,07 Město Úvaly
DOMISTAV CZ a.s.
02.03.2015 Dodatek č. 1 - k rámcové smlouvě o dílo ze dne 11.4.2014
19/2015
0,00 Město Úvaly
Společnost Václav Cafourek a Libor Prchal
02.03.2015 Smlouva o zástavě nemovitosti - Nemovitosti LV 1921, čp. 12
20/2015
11 200 000,00 Město Úvaly
Ing. Miroslav Štefan
19.02.2015 Nájemní smlouva - Pronájem tělocvičny + zázemí
12/2015
15 125,00 Město Úvaly
TJ Sokol Úvaly
19.02.2015 Veřejnoprávní smlouva - MP Úvaly
14/2015
50 000,00 Město Úvaly
Obec Zlatá
19.02.2015 Veřejnoprávní smlouva - Mp Úvaly
15/2015
50 000,00 Město Úvaly
Obec Květnice
19.02.2015 Darovací smlouva - věcné dary na XV.Městský ples
16/2015
4 000,00 Město Úvaly
Pavel Pelikán