Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
29.06.2015 Kupní smlouva - pozemky
100/2015
31 500,00 Město Úvaly
ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
29.06.2015 Kupní smlouva - pozemky
111/2015
8 112,00 Město Úvaly
Helena Kopecká
29.06.2015 Smlouva - o nadstandartním zpracování poštovních poukázek
90/2015
0,00 Město Úvaly
Česká pošta s.p.
29.06.2015 Plánovací smlouva - Radlická čtvrť Úvaly
101/2015
10 593 846,00 Město Úvaly
JARO REAL s.r.o.
29.06.2015 Darovací smlouva - pozemky
112/2015
0,00 Město Úvaly
Alena Sikorová
29.06.2015 Rámcová smlouva o spolupráci - zpřístupnění autorských děl (MK)
91/2015
0,00 Město Úvaly
eReading s.r.o.
29.06.2015 Kupní smlouva - Pozemky
102/2015
1 346 763,00 Město Úvaly
JARO REAL s.r.o.
29.06.2015 Kupní smlouva - pozemky
113/2015
8 112,00 Město Úvaly
Olga Hrubá
29.06.2015 Příkazní smlouva - výkon poradenské a konzultační činnosti vodohospodářská infrastruktura
92/2015
96 800,00 Město Úvaly
VRV a.s.
17.06.2015 Darovací smlouva - Bezpečná sobota"
125/2015
1 000,00 Město Úvaly
MUDr. Jan Šťastný