Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
12.06.2015 Převodní smlouva - z Rámcové smlouvy na Smlouvu Významého zákazníka
78/2015
0,00 Město Úvaly
T-Mobile Czech Republic a.s.
12.06.2015 Smlouva o poskytování poradenství - pro Stavební úřad
79/2015
25 000,00 Město Úvaly
JUDr. Ivana Reichová
12.06.2015 Licenční smlouva - použití díla na městském webu
80/2015
0,00 Město Úvaly
Václava Baumanová
12.06.2015 Dodatek č. 2 k SOD - úprava čl. I a III
81/2015
946 860,00 Město Úvaly
SUNNYMONT s,r,o,
12.06.2015 Kupní smlouva - pozemek 1058 Úvaly
82/2015
28 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
12.06.2015 Smlouva o poskytnutí služeb - internetový server www.fiedler-magr.cz
83/2015
100,00 Město Úvaly
FIEDLER AMS s.r.o.
12.06.2015 Příkazní smlouva - Obstarávání ručního úklidu
84/2015
0,00 Město Úvaly
RUBIKON Centrum z.s.
01.06.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě parc 1756,1757/1,1778 a 2249/3
74/2015
100 000,00 Město Úvaly
O2 Czech Republic a.s.
01.06.2015 Dodatekč. 3 k SOD - SOD Zasakovací pás Horoušany změna čl. 5.1.
75/2015
1 692 813,61 Město Úvaly
NOWASTAV a.s.
01.06.2015 Dodatek č. 2 k SOD - Zasakovací pás Horoušany přerušení prací , posun termínu dokončení změna plat. kalendáře
76/2015
0,00 Město Úvaly
NOWASTAV a.s.