Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
05.05.2015 Smlouva o dílo - Rekonstrukce mostu přes Výmolu
59/2015
2 041 622,67 Město Úvaly
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
05.05.2015 Dodatek č. 1 k SOD - Změna smlouvy
60/2015
851 609,00 Město Úvaly
SUNNYMONT s,r,o,
05.05.2015 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o nájmu pozemku 3972/1 Úvaly
54/2015
0,00 Město Úvaly
ACHP Mstětice a.s.
30.04.2015 Dodatek ke smlouvě - o poskytování bezpečnostních služeb
77/2015
0,00 0,00
SCSA Security spol.s.r.o.
28.04.2015 Smlouva o smlouvě budoucí kupní , smlouva na právo stavby - Úvaly kVN,kTS,kNN Mánesova Jiráskova
47/2015
42 900,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
28.04.2015 Smlouva o dílo - Stavení úpravy a snižování spotřeby energie
51/2015
209 330,00 Město Úvaly
Ing.arch.Miroslav Hofman
28.04.2015 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek 3235/135 Úvaly
48/2015
35 000,00 Město Úvaly
Ing. Šajbidor Klement, Šajbidorová Eva
28.04.2015 Darovací smlouva - dar neúčelově určený
49/2015
1 400,00 Město Úvaly
Jiří Jelínek
28.04.2015 Smlouva o dílo - Projektové práce a IČ - snižování spotřeby energie čp 1346 a 1347 P. Velikého
50/2015
275 880,00 Město Úvaly
Ing.arch.Miroslav Hofman
28.04.2015 Smlouva o dílo - zprac. PD a inž. činnost snižování spotřeby energie objekty 1095 a 1096 Kollárova
51/2015
262 570,00 Město Úvaly
Ing.arch.Miroslav Hofman