Úvaly - město v zeleni

Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
26.05.2015 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Zasakovací pás Horoušánky
63/2015
1 527 930,25 Město Úvaly
SFŽP ČR
18.05.2015 Veřejnoprávní smlouva - uzavřená mezi městem Úvaly a Obcí Dobročovice k zajišťování činnosti dle zákona o obecní policii
62/2015
30 100,00 Město Úvaly
Obec Dobročovice
06.05.2015 Plánovací smlouva - pro lokalitu Radlická čtvrť
61/2015
10 593 846,00 Město Úvaly
JARO REAL s.r.o.
05.05.2015 Dodatek č. 1 - ke smlouvě o nájmu pozemku 3972/1 Úvaly
54/2015
0,00 Město Úvaly
ACHP Mstětice a.s.
05.05.2015 Dodatek č. 1 - k SOD sanace kanalizace Úvaly Horoušánky
55/2015
647 882,40 Město Úvaly
B M H spol. s.r.o.
05.05.2015 Rámcová smlouva o dílo - Revize a kontroly požární ochrany
56/2015
23 646,00 Město Úvaly
Jiří Kodým požární ochrana
05.05.2015 Smlouva o ročních hlavních kontrolách - - kontrola dětských hřišť dle normy ČSN 1176-7
57/2015
6 400,00 Město Úvaly
Tomovy parky - servis s.r.o.
05.05.2015 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Úvaly a TJ Sokol - přidělení dotace z rozpočtu obce v oblasti podpory sportovní infrastruktury - dokončení sportovní haly
58/2015
2 000 000,00 Město Úvaly
TJ Sokol Úvaly
05.05.2015 Smlouva o dílo - Rekonstrukce mostu přes Výmolu
59/2015
2 041 622,67 Město Úvaly
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
05.05.2015 Dodatek č. 1 k SOD - Změna smlouvy
60/2015
851 609,00 Město Úvaly
SUNNYMONT s,r,o,