Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
05.02.2015 Veřejnoprávní smlouva - MP Úvaly
13/2015
500 000,00 Město Úvaly
Městys Škvorec
04.02.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - Věcné břemeno č.IV-12-6012878/VB/1A-ČEZ stavba: Uvaly-kVN, TS, knn pro p.p.č.3475/Výpůstek
179/2014
43 792,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
04.02.2015 Darovací smlouva - finanční dar
180/2014
1 000,00 Město Úvaly
Vladimír Novák
04.02.2015 Darovací smlouva - finanční věcný dar pro JSDH Úvaly
181/2014
8 528,00 Město Úvaly
Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s.
02.02.2015 Smlouva o dílo - udělení licence a podpory provozu Programového vybavení Radnice VERA
10/2015
124 615,00 Město Úvaly
Vera, spol. s.r.o.
22.01.2015 Darovací smlouva - Finanční dar - Advent
177/2014
2 000,00 Město Úvaly
David Fidler
22.01.2015 Darovací smlouva - Finanční dar - Advent
178/2014
1 000,00 Město Úvaly
PHOEVER s.r.o.
15.01.2015 Darovací smlouva - finanční dar Advent
174/2014
400,00 Město Úvaly
Helena Fridrichová
15.01.2015 Darovací smlouva - finanční dar Advent
175/2014
3 000,00 Město Úvaly
Krutský spol.s.r.o.
15.01.2015 Darovací smlouva - 2 keramické postavy( betlém )
176/2014
0,00 Město Úvaly
Miloslava Kaňková