Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
18.03.2014 Dodatek č. 1 - doplnění bodu 6 smlouvy o umístění nalezených a opuštěných psů ze dne 10.4.2003
39/2014
0,00 Město Úvaly
Velas, a.s.
20.02.2014 Dodatek č. 1 - Poradenství při kontrole plnění povinností vlastníka a provozovatele dle koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury na území města Úvaly
30/2014
193 600,00 Město Úvaly
VRV a.s.
20.02.2014 Smlouva o nájmu pozemku - Nájem pozemku č. 3072/1 k.ú. Úvaly
31/2014
4 500,00 Město Úvaly
Ivan Rabel
20.02.2014 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - dotace z Programu rozvoje venkova ČR - úprava lesních cest a přilehlého okolí
32/2014
1 274 650,00 Město Úvaly
Státní zemědělský intervenční fond
20.02.2014 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemky LV 60000 k.ú. Úvaly
33/2014
0,00 Město Úvaly
ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.02.2014 Servisní smlouva - údržba výtahového zažízení v objektech MŠ Kollárova
29/2014
0,00 Město Úvaly
Schindler CZ a.s.
11.02.2014 Darovací smlouva - DS na pozemky 3841/126,3841/129,3841/135
18/2014
0,00 Město Úvaly
Ivan Rabel
11.02.2014 Dodatek č. 3 ke SOD - dodávky a vícepráce čp. 65
19/2014
1 048 625,00 Město Úvaly
Pozemstav Prostějov,a.s.
11.02.2014 Smlouva o nájmu - Nájem obj. čp 47 do 30.12.2018
20/2014
25 000,00 Město Úvaly
BACH, spol. s.r.o.
11.02.2014 Smlouva o poskytování služeb - optimalizace výdajů - odběr el. energie
21/2014
0,00 Město Úvaly
eCENTRE a.s.