Úvaly - město v zeleni

Účetní závěrka za rok 2021

Schválení účetní závěrky se řídí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní závěrka přímo navazuje na závěrečný účet města a na zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Schválení účetní závěrky je ovlivněno posouzením průkaznosti úplnosti účetnictví a finanční situace města za období 2021. Nedílnou součástí jsou povinné přílohy. Účetní závěrka se týká také inventarizace majetku, pohledávek, závazků, cenin a finančního majetku. Účetní závěrka musí být schválena do 30.6. a po schválení je odeslána elektronicky do státní pokladny MF s protokolem o schválení.

FIN zde

Rozvaha zde

Výkaz zisku a ztráty zde

Přílohy zde

Přezkoumání hospodaření  zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name