Úvaly - město v zeleni

Výstavba souboru 4 rodinných domů v Radlické čtvrti

Jedná se o výstavbu 4 rodinných domů se samostatnou ulicí na konci Radlické čtvrti. Projekt navazuje na ulici Rokycanova

Název projektu – developerského záměru

Soubor 4 rodinných domů v Radlické čtvrti

Investor

Roman Hlávka

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu od roku 2004

Komise pro výstavbu schválila projekt na svém jednání dne 19.10.2016

Komise pro dopravu schválila projekt na svém jednání dne 19.10.2016

Komise pro životní prostředí schválila projekt na svém jednání dne 19.10.2016

Zápis z jednání komisí ke stažení je zde.

Předpokládaný termín dokončení

2017-2018

Stručný popis

V lokalitě je navržena výstavba 4 rodinných domů se samostatnou příjezdovou komunikací z ulic Rokycanova. Součástí výstavby bude i realizace kompletních inženýrských sítí a veřejné zeleně. Velikost jednotlivých parcel je 770 – 780 m2.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

S ohledem na malou velikost prostoru není třeba realizovat další opatření (etapizace, veřejná hřiště atd.)

Rozpracovanost

Projekt je připravován pro vydání územního rozhodnutí

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Plánovací smlouva zatím nebyla zastupitelstvem odsouhlasena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name