Úvaly - město v zeleni

Realizace ozelenění V

Název projektu Realizace ozelenění Úval V
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu –  schváleno Radou města dne 15.9.2020 usnesením č. R-450/2020

Výsledky výběrového řízení – schváleno Radou města dne 22.10.2020 usnesením č. R-506/2020

Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 715 784,25 Kč bez DPH
Termín realizace Zhotovitel provede dílo v termínu do 31.10.2020 u výsadby stomů do parku před poliklinkou a do listopadu 2021 u ostatních výsadeb
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor životního prostředí a územního rozvoje  – Riegerova 897, Úvaly
Stručný popis Ozelenění přechodu v ulici Bulharská, zastávky U Přeložky I/12, chodníku v ulici Na Spojce, výsadba stromů do parku před poliklinikou, dosadba keřů před Penny marketem a ozelenění ulice Škvorecká naproti pivovaru.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.).
Rozpracovanost Listopad – prosinec 2021
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Projektová dokumentace ulice Na Spojece ke stažení zde, výkres ke stažení zde

Projektová dokumentace stromy v parku před poliklinikou ke stažení zde,  výkres ke stažení zde

Projektová dokumentace přechod v ulici Bulharská ke stažení zde,  výkres ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Škvorecká naproti pivovaru ke stažení zde, výkres ke stažení zde

Projektová dokumentace dosadba keřů před Penny marketem ke stažení zde,  výkres ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice U Přeložky ke stažení zde, výkres 1 ke stažení zde, výkres 2 ke stažení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name