Obchodní centrum Billa – Nové Slovany

Jedná se o projekt realizace obchodního centra o ploše 1 127 m2 umístěného na křižovatce Přišimašské a Škvorecké ulice na Nových Slovanech. Odhadované datum realizace: rok 2016

Název projektu – developerského záměru

Obchodní centrum Billa na Nových Slovanech

Investor

Exafin investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu od roku 2004

Komise pro výstavbu – projekt schválen 9.9.2015

Předpokládaný termín dokončení

2016

Stručný popis

Jedná se o projekt realizace obchodního centra o ploše 1 127 m2 umístěného na křižovatce Přišimašské a Škvorecké ulice na Nových Slovanech.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Jedná se o pozemek dle územního plánu ozn. Vl – plochy výroby a skladování. V současné době je využíván k odstavení nákladních vozidel. V blízkosti navazují obdobné plochy.

Projekt tohoto typu doplní v Úvalech tolik potřebnou obchodní síť s potravinářským sortimentem střední a vyšší kategorie.

 

Rozpracovanost

Projekt je připravován pro vydání územního rozhodnutí

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Studie obchodního centra je ke stažení zde.

Plánovací smlouva ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name