Úvaly - město v zeleni

Ozelenění ulic – Radlická čtvrť

Název projektu – investiční akce Ozelenění ulic – Radlická čtvrť
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Schválena Rámcová smlouva o dílo se společností BonSoft s.r.o., č.usnesení R-386/2021, ze dne 14.9.2021
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 1. etapa ozelenění –  cca 1 300 000,- Kč bez DPH
Předpokládaný termín 2022
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor životního prostředí a územního rozvoje
Stručný popis Předmětem předložené dokumentace je návrh řešení doprovodné zeleně, která navazuje na úpravu místních komunikací.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) 1. etapa:

  1. Jeronýmova ulice – jedná se o výsadby nižších a půdopokryvných keřů, které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami.
  2. trávník v ulici Chelčického – jedná se o výsadby nižších, vyšších a půdopokryvných keřů a výsadby trvalek (s ohledem na úzký vysychavá pás se bude jednat pouze o lem mateřídoušek), které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami.
  3. Poděbradova ulice  – jedná se o výsadby nižších, vyšších a půdopokryvných keřů, které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami, včetně výsadby 5 ks stromů.
  4. Roháčova ulice – jedná se o výsadby nižších, vyšších a půdopokryvných keřů, které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami.
  5. Táboritská ulice –  jedná se o výsadby stromů, dále pak výsadby nižších, vyšších a půdopokryvných keřů, které budou vysázeny do pásů mezi komunikací/chodníky a navazujícími plochami.

 

 

Rozpracovanost Dokončeno – 1. etapa léto 2022
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server 1. etapa

Projektová dokumentace ulice Jeronýmova ke stažení zde
Výkres ulice Jeronýmova ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Chelčického ke stažení zde

Výkres ulice Chelčického ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Poděbradova ke stažení zde

Výkres ulice Poděbradova ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Roháčova ke stažení zde

Výkres ulice Roháčova ke stažení zde

Projektová dokumentace ulice Táboritská ke stažení zde

Výkres ulice Táboritská ke stažení zde

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name