Úvaly - město v zeleni

Rekonstrukce Horního Úvalského rybníka a rybníka Lhoták

Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace DSJ ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace k provedení stavby).

Název projektu – investiční akce

Projektová dokumentace k rekonstrukci Horního Úvalského rybníka a rybníka Lhoták

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Schváleno RM č. usnesení R-68a/2018 ze dne 4.12.2018

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Předpokládaná hodnota 768 350,- Kč včetně DPH

Rekonstrukce rybníka Lhoták“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje“

 Příprava Projektu „Rekonstrukce Horního Úvalského rybníka“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje

 

Předpokládaný termín

čekáme na vypsání dotace

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Projektová dokumentace k rekonstrukci Horního Úvalského rybníka a rybníka Lhoták

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Byla uzavřena smlouva o autorského dílo autorizovaného inženýra ve výstavbě uzavřená mezi HG Partner s.r.o.a městem Úvaly o zhotovení jednostupňové projektové dokumentace DSJ ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace k provedení stavby).

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) rybník Lhoták zde ke stažení a Horní Úvalský rybník zde ke stažení, smlouva o autorské dílo zde ke stažení

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name