Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Úvaly

Název projektu – investiční akce

Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Úvaly

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Žádost o dotaci na rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Úvaly z operačního programu Ministerstva životního prostředí č. usnesení R-228/2019 ze dne 28.5.2019

Poptávkové řízení na zpracování technické dokumentace pro výběr zhotovitele projektu č. usnesení R-435/2019 ze dne 26.11.2019

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Celkový náklad investice: 2 851 108, 68,- Kč (včetně DPH)

Jedná se o 70% z operačního programu Ministerstva životního prostředí

Dotace 1 995 776,07 Kč (včetně DPH)

Předpokládaný termín

r. 2020

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Úvaly

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Předmětem projektové dokumentace je návrh rozšíření stávajícího varovného informačního systému pro město Úvaly včetně jejich městských částí. Město Úvaly dokončilo v červenci 2015 projekt Realizace protipovodňových opatření Úvaly. Na základě ostrého provozu varovného informačního systému bylo zjištěno, že stávající síť bezdrátových hlásičů nepokrývá dostatečně varovným signálem všechny části města. Projekt řeší doplnění sítě bezdrátových hlásičů  do nově vybudovaných lokalit a dále do míst s nedostatečným pokrytím tak, aby  zajistil dokonalé ozvučení varovným signálem ve všech částech města.

Rozšíření a zkvalitnění ozvučení dílčích částí města včetně povodňových oblastí je pomocí venkovních obousměrných, rádiově řízených akustických jednotek.

Systém je určen pro včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace města s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení v případech nouze. Tento cíl bude naplněn rozšířením stávajícího varovného systému města Úvaly o nové bezdrátové hlásiče. Nové bezdrátové hlásiče budou umožňovat obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na stávající odbavovací pracoviště a budou plně kompatibilní se stávajícím varovným informačním systémem města Úvaly.

Rozpracovanost

Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Ministerstva životního prostředí

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení,    zde ke stažení,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name