Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu při realizaci výstavby ve městě Úvaly

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání dne 25.6.2020 materiál nazvaný “Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly”.

Tyto zásady stanoví pravidla, dle kterých budou město Úvaly a budoucí investoři uzavírat dohody o poskytnutí finančního příspěvku pro město Úvaly spojeného s realizací nových stavebních projektů, kterými budou vznikat nové bytové a nebytové jednotky, což má dopad na existující infrastrukturu města Úvaly. Cílem je, aby město Úvaly bylo schopno zajistit takový rozvoj základní technické a sociální infrastruktury města, který umožní všem jeho stávajícím, ale také novým občanům a podnikajícím subjektům kvalitní život a výkon podnikatelské činnosti.

Základní pravidla jsou následující

  1. Výše finančního příspěvku je stanovena v rodinném domě, bytovém domě nebo jiné stavbě, ve výši 450.000,- Kč za každou bytovou jednotku.
  2. Výše finančního příspěvku v případě objektu s nebytovými prostory je finanční příspěvek stanoven částkou 500,- Kč za každý, byť započatý m2, podlahové plochy; finanční příspěvek je vypočítán za každý stavebně oddělený objekt samostatně.
  3. V případě kombinace výstavby nemovitosti s bytovými jednotkami a nebytovými prostory je finanční příspěvek vypočítán v kombinaci postupu podle odstavců 1 a 2.
  4. Nárok na slevu ve výši 80% z příspěvku dle odstavce 3 má Stavebník, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem (bydlištěm) v městě Úvaly, vyjma trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky, nejméně posledních 5 let a současně si do tří měsíců od kolaudace nově vzniklé bytové jednotky nebo od oznámení o jejím užívání (co nastane dříve) v této bytové jednotce zřídí trvalý pobyt (bydliště) a v tomto trvalém pobytu (bydlišti) setrvá nejméně tři roky, v případech, kdy postaví rodinný dům s jednou bytovou jednotku nebo jednu bytovou jednotku k nemovitosti přistavuje.

Kompletní text Zásad najdete zde.
Vzorovou Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku najdete zde.
Vzorovou Plánovací smlouvu pro developerské projekty najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name