Úvaly - město v zeleni

Souborový depozitář SÚ

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby[1].docx Staženo: 821x

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

2-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi[1].docx Staženo: 445x

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

3-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi[1].docx Staženo: 386x

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku[1].docx Staženo: 544x

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu[1].docx Staženo: 351x

Žádost o vydání společného ÚR a SP

6-zadost-o-vydani-spolecneho-ur-a-ur[1].docx Staženo: 634x

Žádost o územní souhlas

7-zadost-o-uzemni-souhlas[1].docx Staženo: 919x

Ohlášení stavby

8-ohlaseni-stavby[1].docx Staženo: 1100x

Žádost o stavební povolení

9-zadost-o-stavebni-povoleni[1].docx Staženo: 887x

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

10-oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora[1].docx Staženo: 385x

Oznámení o užívání stavby

11-oznameni-o-uzivani-stavby[1].docx Staženo: 783x

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu[1].docx Staženo: 931x

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

13-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby[1].docx Staženo: 501x

Oznámení změny v užívání stavby

14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby[1].docx Staženo: 476x

Ohlášení odstranění

15-ohlaseni-odstraneni[1].docx