Přestupní terminál u nádraží Úvaly

Železniční zastávka Úvaly patří mezi jedny z nejvíce vytížené železniční zastávky na trati Kolín – Praha. Proto již při rekonstrukce koridoru v letech 2015 – 2017 město Úvaly intenzivně spolupracovalo s tehdejší Správou železniční dopravní cesty na tom, aby bylo opraveno úvalské nádraží, aby se opravila ulice Jiráskova, chodníky a aby vzniklo zázemí pro cyklisty.

Bylo však jasné, že to, co tehdy znamenalo pro Úvaly doslova civilizační skok, nebude dlouhodobě stačit pro rozvíjející se město a jeho okolí.

Město Úvaly proto vyzvalo 5 renomovaných architektonických studií, aby předložila své představy o budoucí moderní podobě terminálu v Úvalech. Jednalo se o tato studia: 

 1. Prokš, Přikryl architekti
 2. OV-A
 3. Atelier Tvar
 4. Projektil architekti
 5. Ateliér A90
Porota
 1. nezávislý člen – obecní architektka obce Dolní Břežany Anna Šlapetová, předsedkyně poroty
 2. nezávislý člen – městský architekt Úval pan David Kraus
 3. nezávislý člen – architekt Adam Fröhlich
 4. závislý člen – vedoucí odboru veřejné mobility Středočeského kraje Petr Matura
 5. závislý člen – starosta města Petr Borecký.
Zadání a soutěžní podmínky

Základem projektu je komplexní řešení dopravního terminálu Úvaly, tedy ideální propojení stávajícího vlakového a nově navrhovaného autobusového terminálu, které budou doplněny o parkovací plochy typu K+R, P+R, parkování kol, jednostopých vozidel, veřejné prostranství a komerční objekty.

Celkové řešení by mělo odpovídat tomuto pořadí preferencí funkcí: pěší doprava, VHD, cyklodoprava, jednostopá vozidla, individuální automobilová doprava.

Podrobný program zadání
Soutěžní podmínky – komplexní řešení dopravního terminálu Úvaly
Rozvržení výstupního panelu A1
Výřez z katastrální mapy + vyznačené řešené území a dílčí plochy


Výsledky

S výjimkou ateliéru Prokš, Přikryl architekti, který se omluvil, předložila své návrhy všechna ostatní vyzvaná studia. Porota konstatovala, že všechny předložené návrhy byly vysoce hodnotné a nápadité. Realizace každého jednoho z nich by značně zatraktivnila danou lokalitu a plnila by městotvornou funkci. Z tohoto pohledu byla role poroty velmi těžká.

Porota předložené návrhy hodnotila dle několika kritérií:

 • urbanistický a architektonický přínos pro město
 • originalita
 • realizovatelnost
 • nákladovost

Porota nakonec udělila první místo návrhu studia OV-Architekti, zároveň konstatovala, že i zbývající tři návrhy jsou natolik kvalitní a jejich odstup od vítězného návrhu je tak minimální, že pokud se vedení města rozhodne vybrat kterýkoli z předložených návrhů, bude se jednat o dobré rozhodnutí.

Zápis z jednání poroty
bude doplněn

Odhadované náklady na realizaci terminálu jsou okolo 50 milionů Kč.

Prezentace návrhů

 

OV-A, vítězný návrh

uvaly_panel_A1
uvaly_portfolio_A3
a_technická_zprava
b_ekonomie_navrhu


Projektil architekti

Úvaly přednádraží_plachta A1
Úvaly přednádraží_plachta A1.1
Úvaly přednádraží_textová část Úvaly přednádraží_grafická část

 

Ateliér Tvar

Stodolova TERMINAL UVALY plakat A1 Stodolova TERMINAL UVALY portfolio A3

A90 

Uvaly terminal panel A1
Uvaly terminal pare A3 – final